Kongreye Davet

Değerli Akademisyenler, Eğitimciler, Politika Belirleyiciler ve Sevgili Öğrenciler,

2-5 Eylül 2015 tarihlerinde dördüncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi’ne Hacettepe Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı olarak sizleri davet etmekten mutluluk ve onur duymaktayız.

Kongrenin bu yılki teması “Toplum ve Kurum Temelli Okul Öncesi Eğitim Politika ve Uygulamaları” olarak belirlenmiştir. Bir ülkenin gelecekteki üretkenliği çocuklarının eğitimine tanıdığı fırsatlarla yakından ilgilidir. Çocukluk döneminde sağlık, beslenme ve koruyucu bir çevre ile sağlanan güçlü temeller, ilerleyen eğitim basamaklarına ve yaşama daha hazır bireyler yetişmesini sağlamaya yardımcı olacaktır. Okul öncesi eğitimi desteklemek için hayata geçirilen politika ve uygulamalar bu noktada büyük önem kazanmaktadır.  Okul öncesi eğitime yönelik yapılan yatırımların getirisinin diğer bir eğitim kademesine yapılan yatırımların getirisinden çok daha yüksek olduğu araştırmalar tarafından da desteklenmektedir. Buna rağmen okul öncesi dönem çocukları fırsat eşitliği ve erişim bakımından eğitim basamakları içinde en altta yer almaktadır.

Düzenleme kurulu olarak, Çocuk Hakları Beyannamesi’nde belirtildiği üzere çocuğun eğitim hakkının fırsat eşitliği temelinde gerçekleştirilmesi için okul öncesi döneme yönelik geliştirilecek politika ve uygulamalara yön verecek bu kongrenin önemli bir başlangıç olacağını düşünmekteyiz.

4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, kurumsal düzeyde yürütülen okul öncesi eğitimi ve toplumsal düzeyde sağlanan desteğin öne çıkarılarak geliştirilmesini sağlama ilkesini temel almıştır. Bu bağlamda; gerçekleştirilecek olan kongremizin, alanda çalışan eğitimcilere, uzmanlara, öğrencilere ve alana ilgi duyan tüm katılımcılara uluslararası düzeyde bilgi ve düşünce alışverişi ile yeni araştırma bulgularının sunulması için verimli bir ortam oluşturacağına inanıyoruz.

Bilimsel ve kişisel katkılarınızla kongremizi onurlandırmanızdan mutluluk duyacağız.

 

Prof. Dr. Mübeccel Gönen
Kongre Başkanı